Svim ponuđačima koji su preuzeli Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga: „Fizička i tehnička zaštite ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“