Fizička i tehnička zaštite ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar