Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja  sljedećih sedam dionica autoceste popisane ispod, od sjevera prema jugu:


Dionica dužine 10,4 km između Svilaja i Odžaka (Lot 1)

Dionica dužine 5,1 km između Poprikuša i Nemile (Lot 2)

Dionica dužine 2,8 km Tunel Zenica (Lot 2)

Dionica dužine 5,8 km između Donje Gračanice i Klopča (Lot 2)

Dionica dužine 3,9 km između Tunela Zenica i Donje Gračanice (tj, 2,1 km km između Donje Gračanice i Zenice sjever  i 1,8 km dionice Ulaz u tunel Zenica – petlja Zenica Sjever / Donja Gračanica) (Lot 2)

Dionica dužine 2,0 km Tunel Ivan, kao dio dionice između Tarčina i Tunela Ivan (Lot 3)

Dionica dužine 7,2 km od Bune do Počitelja (Lot 4)


Dokumenti za preuzimanje:

 Netehnički sažetak

Dodatne procjene o bioraznolikosti

Okolišni i društveni akcioni plan

Okvirni plan upravljanja bioraznolikošću

Plan uključenje zainteresiranih strana

Tunel Zenica - Plan otkupa zemljišta i preseljenja


Okvir za otkup i preseljenje zemljišta za Koridor Vc - mart 2017