Rekonstrukcija poslovnog objekta u Mostaru na adresi Adema Buća br. 20 (zgrada bivšeg Općinskog suda u Mostaru)