Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na autoceste A1, dionica Lašva - Kakanj, stacionaža km 20+700