Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700