Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra