Izrada analize troškova i koristi (cost benefit). Analiza troškova održavanja izgrađenih dionica autoceste u odnosu na ostvarene prihode od naknade za korištenje autoceste (cestarine) u odnosu na izvršena ulaganja