Nabavka seta habajućih dijelova, potrošne opreme i rezervnih dijelova za opremu upravljanja autoceste