Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, Sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu