Izgradnja 10(20) kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV "Sarajevo 4" (Vogošća) do TS 10(20)/0,4kV naplatne kućice Jošanica