Osiguranje djelimično izgrađenog dijela dionice na Koridoru Vc, dionica Svilaj-Odžak