Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada Geotehničkog idejnog projekta za autocestu na Koridoru Vc, poddionica
Donja Gračanica-tunel Pečuj