Nabavka konsultantskih usluga finansijskog izvještavanja sa podacima za područje BiH