Najam komunikacionih kapaciteta za potrebe radio veze