Korekcija (zamjena) zaštitne odbojne ograde na spoju sa mostovima i usklađivanje sa važećim zakonskim aktima i EN-1317,
na dionici A1 Podlugovi-Sarajevo sjever