Nadzor na radovima sanacije mosta MO6, lijeva strana autoceste dionice Podlugovi-Jošanica