Naziv predmeta ugovora: Rekonstrukcija i izgradnja sistema odvodnje oborinskih voda sa autoceste A1 na lokaciji Malešići, petlja Visoko i uređenje vodotoka koji prolazi kroz trup autoceste na lokalitetu Kula Banjer

Datum pokretanja postupka: 16.06.2014.

Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 45 dana

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Uslovi preuzimanje/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 04.07.2014. godine

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan u periodu od 09:00 do 16:00 sati na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo ili dostaviti putem pošte uz prethodnu najavu i predočenje dokaza u uplati.

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije "Rekonstrukcija i izgradnja sistema odvodnje i uređenje vodotoka"

Rok za prijem ponuda: 14.07.2014. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 14.07.2014. u 12:15 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Lejla Hodžić

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277 922

Faks: 033 277 942

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript