Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji mosta M6 na dionici autoceste A1 Podlugovi-Jošanica

Datum pokretanja postupka: 09.06.2014.

Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 40 dana od dana uvođenja u posao

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Uslovi preuzimanje/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 27.06.2014. godine

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan u periodu od 09:00 do 16:00 sati na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo ili dostaviti putem pošte uz prethodnu najavu i predočenje dokaza u uplati.

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije za sanaciju mosta M6

Rok za prijem ponuda: 07.07.2014. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 07.07.2014. u 12:15 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Senada Lizde

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277 911

Faks: 033 277 942

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript