OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 272-1-2-3-275/14

Naziv predmeta ugovora: Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom

Datum poništenja: 20.05.2014.

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva