OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 272-1-3-3-264/14

Naziv predmeta ugovora: Nabavka radova za izgradnju dionice Sarajevske obilaznice LOT B

Datum poništenja: 24.04.2014.

Razlog poništenja: Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjela ugovora