OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 272-1-2-3-265/14

Naziv predmeta ugovora: Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji dionice Sarajevsk obilaznice LOT 3B

Datum poništenja: 24.04.2014.

Razlog poništenja: Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjela ugovora