OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 272-1-3-3-267/14

Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi-Jošanica, od km 47+360 do km 49+300

Datum poništenja: 17.02.2014.

Razlog poništenja: Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjela ugovora