Naziv predmeta ugovora: Nabavka radova za izgradnju dionice Sarajevske obilaznice - LOT 3B

Datum pokretanja postupka: 10.02.2014.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Uslovi preuzimanje/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.03.2014. godine

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan počevši od 11. 02. 2014. godine na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo u periodu od 10:00 do 16:00 sati uz prethodnu najavu i predočenje dokaza u uplati ili se ista na zahtjev može dostaviti putem pošte.

Iznos uplate: 30 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank d.d.

Svrha doznake: Otkup TD za izgradnju LOT 3B

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 24.03.2014. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 24.03.2014. u 12:30 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Lejla Hodžić

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277 922

Faks: 033 277 942

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript