Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko - Jošanica

Datum poništenja: 13.12.2013.

Razlog poništenja: Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor