Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko - Jošanica

Datum pokretanja postupka: 28.10.2013.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo od 10:00 do 16:00 sati uz prethodnu najavu i predočenje dokaza o uplati ili dostaviti putem pošte.

Iznos uplate: 20 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije za prelazne naprave

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ugovorni organ zadržava pravo da ugovaranje sanacije prelaznih naprava na preostalim mostovima na dionici Visoko - Jošanica procijenjene vrijednosti 600.000,00 KM bez PDV-a, izvrši u skladu sa članom 11(4)d)2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Rok za prijem ponuda: 27.11.2013. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 27.11.2013. u 12:15 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Aida Demir

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 512 300

Faks: 033 277 901

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript