Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko - Jošanica

Datum poništenja: 18.10.2013.

Razlog poništenja: Broj primljenih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor