Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi - Jošanica, od km 47+360 do km 49+300

Datum pokretanja postupka: 14. 10. 2013.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pisani zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz pismeni zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati naknade za troškove tenderske dokumentacije, tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresama: Braće Fejića bb, Mostar i Dubrovačka 6, Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija će biti poslana poštom.

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije Nabavka teretnih/ophodarskih vozila

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 11. 11. 2013. do 12:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 11. 11. 2013. u 12:15 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Lejla Hodžić i Aida Demir

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277 922

Faks: 033 277 901

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript