Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi - Jošanica, od km 47+360 do km 49+300

Datum poništenja: 20. 9. 2013.

Razlog poništenja: Broj primljenih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor