Naziv predmeta ugovora: Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc; Dionica: Konjic - Jablanica - Mostar sjever

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: Divel d.o.o.

IDB/JIB: 4200562580003

Opština/Grad: Sarajevo

2. Domaći ponuđač

Naziv: Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka

IDB/JIB: 4400918310005

Opština/Grad: Banja Luka

Datum zaključenja ugovora: 18.09.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 528.924,88 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.