U IZGRADNJI

   


Kliknite na projekte za više informacija.



Drivuša – Klopče


Izvođač radova na poddionici Drivuša – Klopče je Hering d.d. Široki Brijeg.


Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij Divel d.o.o. Sarajevo i M/S The Associated Engineering Patrnership. 


Vrijednost ugovora je 33.527.849,36 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana od Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER).


Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.


Značajni objekti su most Drivuša (650 m) i vijaduk Perin Han (400 m).


Poddionica je duga 2,23 km. 


Radovi: Završeni su radovi na izmještanju podzemnih gasnih, vodovodnih, elektro i telekomunikacionih instalacija te dalekovodnih stubova. Također su izvođeni radovi na izgradnji donjeg stroja trupa autoceste i objekata od kojih najznačajniji mosta Drivuša i vijadukta Perin Han. Od radova na otvorenoj trasi, najznačajniji su radovi na osiguranju stabilnosti kosina zasjeka na potezu između dva naprijed navedena dominantna objekta. Također završeno je i izmještanje gasnih instalacija, betoniranje 14 raspona na mostu Drivuša. Izvode se radovi na vijaduktu Perin Han.

 

Izgradnju ove poddionice karakterišu izuzetno složeni geološki uslovi koji nisu adekvatno tretirani kroz Glavni projekat, tako da je na nekoliko poteza bilo neophodno raditi izmjenu projektne dokumentacije što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste. Na dvije lokacije je došlo do aktivacije klizišta.


Ukupan procenat izvršenih ugovorenih radova je 45,46%.



Klopče – tunel Pečuj (Donja Gračanica)


Poddionica Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) se nadovezuje na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han.


Radove izvodi konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG.


Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Egis International & Ipsa Institut d.o.o.


Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).


Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.


Značajniji radovi na dionici Klopče - Pečuj (Donja Gračanica) obuhvaćaju izgradnju četiri vijadukta i dva tunela.


Poddionica je duga 5,78 kilometara.


Radovi

Procenat izvršenih ugovorenih radova je 14,99%



Svilaj – Odžak


Radovi II faze se izvode od 16.03.2017. godine, a najznačajniji su oni su na kolovoznoj konstrukciji, saobraćajno-tehničkoj opremi i završni radovi. Izvođač radova je konzorcij Strabag AG & Euro-Asfalt d.o.o. Rok za završetak poddionice je 8 mjeseci. 


Poddionica je duga 11 kilometara. 


Ukupan procenat izvršenih ugovorenih radova je 47,87%.