Naziv predmeta ugovora: Čišćenje i održavanje separatora u zatvorenom sistemu odvodnje i čišćenje i zbrinjavanje materijala štetnih po okoliš u slučaju havarije na autocesti Zenica-Sarajevo

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

 

Domaći ponuđač

Naziv: DELTA PETROL d.o.o. Kakanj

IDB/JIB: 4218209460009

Opština/Grad: Kakanj

Datum zaključenja ugovora: 19. 08. 2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 294.591,00 KM