Naziv predmeta ugovora: Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc: dionice: Sekcija 1: Doboj jug (Karuše) - Ozimica; Sekcija 2: Poprikuše - Zenica sjever (Banlozi)

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200032270003

Opština/Grad: Sarajevo

2. Domaći ponuđač

Naziv: Projekt a.d. Banjaluka

IDB/JIB: 4401555970004

Opština/Grad: Banja Luka

Datum zaključenja ugovora: 21. 08. 2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 338.377,19 KM