Naziv predmeta ugovora: Izrada Glavnog projekta centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP) Sarajevo

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200032270003

Opština/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 13. 08. 2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 74.371,00 KM