Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi - Jošanica, od km 47+360 do 49+300

Datum pokretanja postupka: 19. 8. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pisani zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz pismeni zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati naknade za troškove tenderske dokumentacije, tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresama JP Autoceste FBiH d.o.o. Braće Fejića bb, Mostar i Dubrovačka 6, Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija će biti poslana poštom. 

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije "Sanacija kolovoza na dionici Podlugovi - Jošanica

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 16. 9. 2013. do 12.00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 16. 9. 2013.  u 12:15 sati, JP Autoceste d.o.o Mostar, Operativni ured u Sarajevu, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo