Naziv predmeta ugovora: Nadogradnja i rekonsolidacija HA baze podataka sa Oracle Standard Edition One na Standard Edition sa Real Application Cluster-om

Datum poništenja: 31. 7. 2013. godine

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva