Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar te odgovara za zakonitost poslovanja.


Vlada Federacije BiH daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva, do okončanja konkurse procedure, a najduže na vremenski period od šest mjeseci i to:


Adnan Terzić - v.d. direktor 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Ivica Ćurić - v.d. izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove 

E-mali: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Marin Jelčić - v.d. izvršni direktor za upravljanje i održavanje

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Adem Zolj - v.d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Jasmin Bučo - v.d. izvršni direktor za projektovanje i građenje

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript