Naziv predmeta ugovora: Izrada glavnog projekta odvodnje Autoputa 5c na lokaciji Malešići, petlja Visoko i uređenje vodotoka koji prolazi kroz trup autoputa na lokalitetu Kula Banjer

Datum pokretanja postupka: 10. 6. 2013. godine

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Kontakt osoba: Senada Lizde 033/277-911 i Amer Jusufbegović 033/277-924, Dubrovačka 6, Sarajevo 71000,

E-mail: info@jpautoceste.ba

Rok, vrijeme i mjesto za prijem ponuda: 19. 6. 2013., 12.00 sati, Operativni ured u Sarajevu  Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo