Naziv predmeta ugovora: Izrada investiciono tehničke dokumentacije brza cesta Lašva - Donji Vakuf dionica Nević Polje - Donji Vakuf

Datum poništenja: 22. 5. 2013. godine

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva