Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji klizišta kod NM Jošanica ref JPAC - 329 B46-12

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču: Domaći ponuđač, "TB inženjering" doo Breza

Datum zaključenja ugovora: 16. 5. 2013. godine