Naziv predmeta ugovora: Usluge monitoringa kvaliteta zraka i tla na dionici Bilješevo - Jošanica, u skladu sa Okolinskom dozvolom

Datum pokretanja postupka: 27. 5. 2013. godine

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Kontakt osoba: Senada Lizde telefon: 033/277-911, Dubrovačka 6, Sarajevo 71000,

E-mail: info@jpautoceste.ba

Rok, vrijeme i mjesto za prijem ponuda: 7. 6. 2013., 13.00 sati, Operativni ured u Sarajevu  Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo