Naziv predmeta ugovora: Čišćenje i održavanje separatora u zatvorenom sistemu odvodnje i čišćenje i zbrinjavanje materijala štetnih po okoliš u slučaju havarije na autocesti Zenica - Sarajevo

Datum pokretanja postupka: 20. 5. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adersama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo svaki radni dan od 10.00 do 16.00 sati uz prethodnu najavu i predočenje dokaza o uplati ili dostaviti putem pošte.

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH

Svrha doznake: Otkup TD za čišćenje separatora

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 17. 6. 2013. do 12.00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 17. 6. 2013.  u 12.15 sati, Dubrovačka 6, Sarajevo