Naziv predmeta ugovora: Redovno i zimsko održavanje Autoceste A1

Datum pokretanja postupka: 29.10.2012.god.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Terezija 54 Sarajevo i Braće Fejića bb Mostar,svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati, ili dostaviti putem pošte uz najavu i dokaz o uplati.

Iznos uplate: 30,00 KM , Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH dd , Svrha: Otkup tenderske dokumentacije za redovno i zimsko održavanje, Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 10.12..2012.godine do 13:00 h

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 10.12.2012.godine u 13:15 sati, Braće Fejića bb 88000 Mostar