Naziv predmeta ugovora: Nadogradnja postojećeg sistema grijanja podnim konvektorima u naplatnim kućicama na naplatnim stanicama Jošanica,Podlugovi i Visoko

Datum pokretanja postupka: 17.10.2011.god.

Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev

Rok za prijem ponuda: 04.11.2011.godine do 14:15 h , Sarajevo Terezija 54